Ontkiemingsresultaat Vredo Doorzaaiers

Doorzaaien met Vredo – Bewezen, positieve resultaten

Kosten effectief resultaat

Doorzaaien is een kosten-effectieve manier van grasland verjonging. Uit praktijkonderzoek blijkt dat structureel doorzaaien (jaarlijks) op de juiste manier (graszaad in de grond) 10 tot 15% meer opbrengst geeft. Voor een veehouder betekent dit een netto winst van rond € 200/ha. De kosten van het doorzaaien, de loonwerker & zaad zijn hier al van afgetrokken*.

Financieel resultaat doorzaaien met Vredo

Vredo heeft op deze ontwikkeling ingespeeld door bredere doorzaaimachines te ontwikkelen die een hoge capaciteit hebben en die uitgevoerd zijn met het dubbele schijven systeem dat het graszaad daadwerkelijk in de grond weglegt.

De indrukwekkende resultaten van het Vredo-systeem worden dankzij meerdere (inter)nationale onderzoeken in de afgelopen decennia herhaaldelijk bevestigd (bv. Praktijknetwerk www.graslanddoorzaaien.nl). Bijna 98% gelijkmatige verdeling van het graszaad & tot 96% ontkiemingspercentage!

Ontkiemingsresultaat Vredo Doorzaaiers

VEM en DVE – waardes

Beide waardes zijn volgens onafhankelijk onderzoek hoger na het doorzaaien met een Vredo doorzaaier.

Opbrengst & resultaat verbeteren – Tips

Bedrijven die veel voer aankopen (ter compensatie van middelmatig graslandmanagement – hoe onbewust dan ook) scoren in het algemeen lager dan bedrijven die de meerderheid van hun koeien goed kunnen voeren uit eigen grasbestand!

  • Zorg vóór het doorzaaien dat het bestaande gras kort is gemaaid;
  • Een dichte/vervilte grasmat (vaak met Ruwbeemdgras) dient uitgehold te worden door het intensief te wiedeggen;
  • Doorzaaien in vochtige grond is een belangrijke voorwaarde voor succes. Zorg er voor dat het grasland in het najaar niet te zwaar is bemest & bouw de stikstofgift tijdig af;
  • Houd bij doodgespoten grasland een lange wachttijd aan met daarin een periode van regen. Tevens vooraf wiedeggen (of dode gras maaien & weghalen);
  • Doorgezaaid grasland wat niet is doodgespoten, moet circa 2 weken na opkomst worden beweid;
  • Zorg dat het risico wordt gespreid: beter wat vaker doorzaaien met iets minder graszaad dan in één keer heel veel graszaad;
  • De genetische vooruitgang van graszaad bedraagt 0,4% per jaar. Door te investeren in doorzaaien stijgt de genetische aanleg van de graszode om meer droge stof te realiseren;
  • Plan rond het doorzaaien slechts een lichte mestgift, om de concurrentie van het bestaande gras te drukken;
  • Heb geduld! Een volle, jonge grasmat met echt melkgras staat er na circa 3 maaisnedes.